โดย {0}
logo
Guangzhou Ky Technology Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:เครื่องพิมพ์ตัวทำละลายเครื่องพิมพ์ตัวทำละลายเครื่องพิมพ์ยูวีหมึกพิมพ์
Annual export US $3,655,005ODM services availableOffline trade shows attended(2times)On-site material inspection
LARGE INVENTORY
FACTORY DIRECT SUPPLY
PROFESSIONAL SHIPPING
CUSTOMERS CHOICE
EJET Ink
Ink Factory
Ink Factory
Loading Container
Safety Shipping
Prtiner Warehouse
Eco Solvent Printer
Printer Warehouse
DTF Printer
Printer Factory
Printer Factory
Printer Factory
Printer Factory
Exhibition
Customers Choice
EJET Ink
Ink Factory
Ink Factory
Loading Container
Safety Shipping
Prtiner Warehouse
Eco Solvent Printer
Printer Warehouse
DTF Printer
Printer Factory
Printer Factory
Printer Factory
Printer Factory
Exhibition
Customers Choice
EJET Ink
Ink Factory
Ink Factory
Loading Container
Safety Shipping
Prtiner Warehouse
Eco Solvent Printer
Printer Warehouse
DTF Printer
Printer Factory
Printer Factory
Printer Factory
Printer Factory
Exhibition
Customers Choice